Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55

Par & familjeterapi

Relatera till vår omgivning har vi gjort från första ögonblicket vi föddes.
Många ställs inför problem i relation till andra människor. Relaterar gör vi hela tiden i sociala mer yttliga relationer till mer intima nära och kära relationer.
Att utvecklas genom och i en relation är i sig naturligt och en gåva i sig. Att arbeta med sin relation tillsammans med en partner kan ibland vara extra värdefullt.
Oavsett om du arbetar med din relation i individiellterapi eller med din partner eller familj finns mycket att lära om dig själv.

Personlig utveckling

Vid arbetet med  personlig -utveckling kommer man ibland till en punkt då vi behöver extra hjälp att se oss själva. Ibland kan en terapisession hjälpa oss att se en helt ny aspekt av livet och det vi har framför oss. Meditation är alltid hjälpsamt i den personliga utvecklingen.

Kropp & själ

Kroppen talar till oss, med smärta och i värsta fall sjukdom. Jag har själv haft problem med rygg och utvecklat cancer innan jag lärde mig att förändra vissa beteenden.
Att arbeta med kroppen innebär inte alltid att vi arbeta fysiskt med beröring även om det kan vara hjälpsamt ibland. Många gånger löser sig problemen när vi arbetar med nervsystemet och det psykosomatiska som vi gör i Traumaterapi. 

 

Livspusslet
Vad är vardag för dig, vilka dilleman eller problemställningar har du att hantera, det kan vara allt från att bryta negativa vanor till att fungera bättre i relation till andra, relationer, familj, arbete, kompisar.
Vardagen med är ofta fylld med utmaningar, inslag av depression och stress är inte helt ovanligt att finna bland klienter som söker min hjälp även om många bara behöver hjälp att få vardagen att fungera bättre och i mer balans. Ibland hjälper ett samtal oss vidare.