Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55


Breath and joy 


En helg med Yogananda

datum

BREATH & JOY 


 


This weekend you are invited to experience the transforming power of breath. Learn to let go of tensions in your body and mind to find relaxation and deepen your meditation. In our daily life we tend to take a deep breath in the morning, and then we run around all day, before finally breathing out and finding relaxation late at night. This 2-day workshop is about opening up to your inner potential, finding a deeper conection to yourself- your breath, body, feelings and your life energy.  


Investering: kr
Var: 
Tid: Lördag  8:00 - 19:00
       Söndag 8.00 - 16:00
 


Breath and joy är tänkt att ge dig en stunds hälsosam avkoppling i vardagen, lekfullt och utforskande, varje workshop har ett eget tema med riktningen från omedvetenhet till kärlek och meditation.

Allt är upplevelsebaserat och bygger på att du själv är aktiv i att utforska vad som händer inom dig.

Med lekfullt utforskande med dans, rörelse, andning, samtal och olika övningar och meditationer leder jag dig genom processen.

Efteråt får du med dig tips och förslag på vad du kan göra hemma. Meditationer och praktiska tips, tankar och ideer om vardagen med meditation. Inga hemläxor, snarare en uppmuntran att själv fördjupa dig i det vi arbetat med om du vill gå djupare.

Vad kan du få ut av breath and joy? 

 • Ökad kroppsmedvetenhet
 •  Förståelse för egna dillemman
 •  Bryta invanda beteenden
 •  Stress reducering
 •  Utforska mentala gränser
 •  Tillgång till mer livsenergi
 •  Bättre relationer
 •  Verktyg att använda i vardagen
 •  Fördjupad meditation
 •  Gemenskap
 •  Mer livslust och glädje