Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55


Meditationskurs i Solna

Tisdagari kl 19:30 till 21:00

10 ggr på det nya yoga&meditationscentret "Little peace"  


Meditationskvällar i solna

med Yogananda
 


Investering: 2200kr för 10 ggr
Var: Förrådsgatan 3 i Råsunda, Solna
Tid: 19:30 -21:00

startar vecka 42

Boka dig via Hanna på www.littlepeace.se

Meditationskvällar mot stress 

En kurs i meditation, du lär dig b.la. att hantera din egna stress och förstå vad meditation är och skillnaden mellan meditation och aktivitet.

I kursen går vi igenom grunderna i meditation och varför meditation är hjälpsamt när vi känner stress. Med relativt liten insatts kan vi finna mer harmoni och hitta balans i vardagen. 

Meditation kan förknippas med många ideer och fördommar, för många änniskor förknippas meditation med stillasittande tystnad eller långhåriga och skäggiga gubbar som sitter i konstiga ställningar. Som en motpol till denna bild har jag skapat "breath and joy". Genom att lära dig meditation kommer din andning att slappna av och då kommer lungnet, livslusten och glädjen att infinna sig utan ansträngning.

Jag själv lever med och för meditation, för mig är meditation ett förhållningssätt och ett tillstånd snarare än en aktivitet. Med meditation kommer vi lättare i kontakt med vår glädje och lust, ett "joyful life" är möjligt. 

Kursen är utformad att skapa en paus i vardagen och en möjlighet för stöd i din personliga utveckling. ”Breath & joy meditation" handlar om hur vi med meditation kan undvika stress och istället finna vår livskraft, glädje och kreativitet.

En kväll kan se ut så här:
19.30 samling och introduktion av dagens tema
19:45 övningar och förberedelser för meditation
20:15 avslutning med meditation och samtal
21:00 slut


Breath and joy är tänkt att ge dig en stunds hälsosam avkoppling i vardagen, lekfullt och utforskande, varje workshop har ett eget tema, riktningen i mitt arbete går från omedvetenhet till kärlek och meditation.

Allt är upplevelsebaserat och bygger på att du själv är aktiv i att utforska vad som händer inom dig.

Med dans, rörelse, andning, samtal och olika övningar och meditationer leder jag dig genom processen.


Efteråt får du med dig tips och förslag på vad du kan göra hemma. Meditationer och praktiska, tankar och ideer om vardagen med meditation. Inga hemläxor, snarare en uppmuntran att själv fördjupa dig i det vi arbetat med om du vill gå djupare.

Vad kan du få ut av breath and joy? 

 • Ökad kroppsmedvetenhet
 •  Förståelse för egna dillemman
 •  Bryta invanda beteenden
 •  Stress reducering
 •  Utforska mentala gränser
 •  Tillgång till mer livsenergi
 •  Bättre relationer
 •  Verktyg att använda i vardagen
 •  Fördjupad meditation
 •  Gemenskap
 •  Mer livslust och glädje