Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55

Vi hoppas att alla tar ansvar för sig själva och andra genom att använda medvetenhet i att inte sprida Covid 19 till sig själv eller andra. Även om du inte själv är i riskgrupp kan du hjälpa genom att tänka på olika sätt för begränsning av smittspridning. Minimera resandet i kollektivtrafiken, tänk på att minnimera beröring av ytor, ögon, näsa och mun. tvätta händer ofta och undvik större folksamlingar. hosta och nys i armvecket. Håll dig informerad om rekommendationer från folkälsomyndigheten 

Corona och möten

Covid-19 och möten, sessioner
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har där för även möjligjort för digitala möten
 
Vi vill att du som kommer till våra möten tänker på att: 

 • Sprita händerna när du kommer och går.
 • Stanna hemma om du känner minsta symptom på förkylning. 
 • Har du varit utomlands beakta extra försiktighet
 • Meddela om du är osäker på något så kommer vi tillsammans fram till lämpligt agerande
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  Hosta och nys i armvecket

Vad innebär immunitet?
Genomgången infektion bedöms innebära minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra i samhället. Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning samt fortsatt följa de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 i samhället.
vad säger folkhälsomyndigheten
vad säger förordningen 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-4.pdf

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2021-01/SFS2021-8.pdf
 

Corona och meditationer

Covid-19 och meditationsklasser
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har där för begränsat antalet platser på våra klasser och kommer anvisa varje deltagare egen plats.
 
Vi vill att du som kommer till meditationen tänker på att: 

 • Tvätta händerna min 20 sek eller sprita ofta
 • Vi har pappershandukar på WC nu
 • Visa hänsyn och håller armlängds avstånd till varandra även när vi rör oss runt i lokalen 
 • Det finns lånemattor men ta gärna med egen matta om du har och handduk/filt att lägga över lånade kuddar, mattor och bolster.
 • Stanna hemma om du känner minsta symptom på förkylning. 
 • Har du varit utomlands beakta extra försiktighet
 • Meddela om du är osäker på något så kommer vi tillsammans fram till lämpligt agerande
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Hosta och nys i armvecket