Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55

Par- och familjeterapeut med ett mångårigt arbete med "inre barnet" processer, relationer och trauma terapi.

Par- och familjeterapeut med ett mångårigt arbete med "inre barnet" processer och trauma terapi. 
Nils har utvecklat en förmåga att skapa både trygga och utmanande terapeutiska möten.​

"med terapi kan vi få hjälp att lösa vi upp något som fastnat inom oss för att sedan se något nytt hända, med ökad medvetenhet kan vi välja nya beteenden och inte fastna i gamla mönster igen" 

Nils arbetar som Meditationsledare & yogalärare, Osho terapeut, par- och familjeterapeut, trauma- och affektfokuserad terapeut, Coachning och handledning.

Mer än 30 års erfarenhet av ledarskap, terapi och personligutveckling. 
5år som assistent i terapeutisk träning med världsledande terapeuter på olika Terapi och meditationscenter i Europa.

Arbetar med en holistisk riktning och varierande terapeutiska processer. Är utbildad i Coaching och handledande samtal. Utbildad i kroppsorienterade terapier som Yoga & meditation, Andningsterapi, Sensomotorisk kroppsterapi. Alternativa upplevelse- och utvecklingsbaserade terapier som childhood DE-conditioning terapi, Systemiska familjekonstellationer, Somatic Experiencing stress- och traumaterapi SE. Psykoterapeutisk utbildning med psykoterapi steg 1 i systemisk och narrativ familjeterapi på Ersta Sköndals högskola samt fördjupad AFT affektfokuserad psykoterapi och handledning psykosocialt arbete på SAPU.

Arbetar med ett holistiskt perspektiv och använder olika tekniker och metoder, varje situation och varje individ är unik och terapin anpassas därför till dig och att nå det mål vi satt upp för vårt samarbete. 

Riktningen i arbetet går från omedvetenhet och rädslor till kärlek och medvetenhet eller meditation.

Nils ger sessioner, workshops och kurser med fokus på relationer, trauman och allmänna livsfrågor som ofta berör relationer, ledarskap, föräldraskap och andra samlevnads frågor.

Terapeut och coach

Terapeut och coach Nils Eirberg
I mitt arbete som terapeut, coach och meditationslärare stödjer jag människor i deras processer och utveckling till mer avslappnade, kreativa och livsbejakande individer.

Genom mitt arbete med trauma SEP, familjeterapi och affektfokuserad terapi AFT bearbetas relationen till känslor som hindrar människor från medvetna och avslappnade relationer. Känslor såsom skam, skuld, rädslor, sorg och ilska.

Jag lägger stor vikt vid individens behov av verktyg och tid att själv hitta en väg att utvecklas i önskad riktning i sitt liv.

Utbildning
 • Psykoterapi
 • Ersta Sköndal HS, Steg 1 Familjeterapi
 • SAPU, Affektfokuserad terapi
 • SAPU handledare
 • Traumaterapi
 • SEP Somatic experiencing traumaterapi
 • Meditativterapi
 • OSHO terapeut childhood, breathing
 • Meditationsledare
 • Kundaliniyoga lärare

Walk as you talk

"Walk as you talk" att  med egen kunskap och genuin egen personlig utveckling vägleda och inspirera till framgångsrik utveckling med terapi och meditation.

Att bidra till ett samhälle med fler medvetna, ansvarstagande och hälsosamma människor.

Föräldrar och andra som leder andra människor har det största ansvaret att arbeta med sin mevetenhet då dom direkt påverkar andras möjligheter till utveckling.
 

Alla är värda en andra chans, ingen vet vad som är rätt eller fel i ett större perspektiv.

All utveckling är cirkulär och börjar med feedback

 

Ledarskapsutveckling Nils Eirberg

Ledarskapsutveckling Nils Eirberg
Utbildar och coachar ledare som vill utveckla sitt ledarskap.

Tillsammans med dig skapas förutsättningar för ett ledarskap som får människor och organisationer att växa och må bra. 

En process och utveckling av ett ledarskap som bygger på grundläggande mänskliga behov såsom tillhörighet, ansvar och befogenheter.

Ett gott ledarskap är baserat på självkännedom.

Utveckling bygger på individens egen erfarenhet och behov och vi sätter tillsammans upp önskemål och riktlinjer för varje ledare och företag


Utbildning
 • Ingenjör
 • Projektledare PMI
 • IFL ledarskaps program 1997
 • SAPU handledarutbildning
 • Arbetat som ledare med personalansvar på teknikkonsultbolag i 18år
 • Arbetat med coaching och ledarskap i mer än 20 år

Joyful life

Är det jag hoppas du skall finna i dig när du tar del av mitt arbete.

Jag strävar själv efter att leva ett ”joyfull life”, ett medvetet och glädjerikt liv bortom begränsningar och i kontakt med den livskraften och glädjen som kommer av att acceptera fullt ut den jag är som människa, och då även inkluderat att jag kan ha svårt att acceptera mig själv som jag är.