Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55

Breath & joy 2021 meditationer


MEDITATION TRANSFORMERAR
En utmaning för ditt ego som synliggör dig för dig själv, en teknik många verktyg
Med olika typer av meditationsövningar. De kan vara aktiva eller passiva och strävar alla att uppnå passivt bevittnande som i förlängningen leder till inre stillhet. Inledningsvis för dig som inte mediterat kan övningar kännas utmanande men du kommer snart uppleva en utveckling.
Gemensamt för alla kvällar är att vi tar en stund för samtal och frågor för eget utforskande genom sk shering. De olika meditationerna bidrar till att du genom utövandet själv finner vilken teknik som fungerar för dig.
Du lär dig om meditation genom egna upplevelser och genom att lyssna på andras erfarenheter och tankar om sin meditation.
Meditation är inte en aktivitet, men genom att aktivt utmana kropp, känslor och tankar kommer en meditativ upplevelse vara möjlig. Meditation är ett tillstånd som uppstår när du släpper taget och tillåter det som är i stunden.
// Yogananda
tips på mer om OSHO
https://oshoworld.com/discourses/
https://www.osho.com

OSHO is a registered trademark of Osho International Foundation, used with permission, www.osho.com/trademarks
Some material used here (images and text excerpts) is Copyright © OSHO International Foundation, www.osho.com/copyright

Breath & joy Coregruppen 2021

BREATH & JOY - Breath & Joy is a transforming terapi and meditation.
you are invited to experience the transforming power of breath and meditation. Learn to let go of tensions in your body and mind to find relaxation and deepen your meditation. In our daily life we tend to take a deep breath in the morning, and then we run around all day, before finally breathing out and finding relaxation late at night.
My "breath and Joy" Work is about Letting go of stress and opening up to your inner
potential, finding a deeper conection to yourself- your breath, body, feelings and your lifeenergy.
/Yogananda