Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55


Breath & joy - deepening weekend
 

“breath & joy deepening weekend”

Dessa workshops är utformade som stöd i din personliga utveckling i en serie av helger. ”Breath & joy” handlar om helheten och hur vi kan finna livskraften, glädjen och kreativiteten, dessa helger är tänkta att ge dig möjlighet att gå lite djupare i din utveckling samtidigt som du får en stunds hälsosam avkoppling, varje helg har ett eget tema, riktningen i mitt arbete är från omedvetenhet till kärlek och meditation.


Lokal:          UrbanOm, Wallingatan 22 Stockholm City
Tidpunkt:    lördag kl 8:00 – 19:00 samt söndag kl 08:00 . 16:00  

Investering: 1890kr
Datum för helgen: 12-13 april


Breath& joy - Workshops and groups

Workshops är utformade för dig att själv reflextera och finna insikter. Vi arbetar med olika områden med ett gemensamt mål, att du skall finna större frihet att vara den du är i det liv du lever utanför workshopen. Riktningen I mitt arbete är från omedvetenhet till kärlek och meditation.

Varje enskild workshop är öppen för alla men du kan med fördel ta del i dem alla, ingen workshop är oberoende av deltagare eller stunden så du kan även delta i workshops på samma tema fler än en gång. Du är inbjuden att delta i samtliga ”evening workshops” och ”deepening workshop” och får då över ca 4 månader tid en sammanhållen utvecklande kurs i personlig utveckling.