Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55


Breath & joy - Evening classes

Breath& joy - Evening classes

Workshops är utformade att skapa en paus i vardagen och en möjlighet för stöd i din personliga utveckling. ”Breath & joy” handlar om helheten och hur vi kan finna livskraften, glädjen och kreativiteten, kvälls workshops är lekfulla och tänkta att ge dig en stunds hälsosam avkoppling, varje workshop har ett eget tema, riktningen i mitt arbete är från omedvetenhet till kärlek och meditation.

Lokal:           UrbanOm
Tidpunkt:     kl 18 – 21  
Investering: 395kr dropp in, se även erbjudandet om att köpa alla 6 workshops och sessioner
Datum för kvälls workshops:  21 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 11 maj

Teman på olika workshop:
21/1 . Breathing into balance – Andning i balans, förstå din kropp och få tillgång till din glädje.

18/2. From defense to release– Från försvar till avslappning, förstå oönskade beteenden och bli vän med din rädsla

18/3. Relating with empathy– Relatera med empati, sunda gränser och grunden för kärleksfulla relationer

22-13/4. The power of life- Fin din inre styrka, längtan och glädjen i livet en tvådagars workshop

22/4. From relation-shit to relationship – hur vi kommunicerar med kärlek.

11/5. Meditation as part of your daily life – Meditation på ett enkelt och lekfullt sätt som en del av ditt dagliga liv.


Breath& joy - Workshops and groups

Workshops är utformade för dig att själv reflextera och finna insikter. Vi arbetar med olika områden med ett gemensamt mål, att du skall finna större frihet att vara den du är i det liv du lever utanför workshopen. Riktningen I mitt arbete är från omedvetenhet till kärlek och meditation.

Varje enskild workshop är öppen för alla men du kan med fördel ta del i dem alla, ingen workshop är oberoende av deltagare eller stunden så du kan även delta i workshops på samma tema fler än en gång. Du är inbjuden att delta i samtliga ”evening workshops” och ”deepening workshop” och får då över ca 4 månader tid en sammanhållen utvecklande kurs i personlig utveckling.