Skärmklipp 2015-01-04 20.55.55

Nils Eirberg

Par- och familjeterapeut med ett mångårigt arbete med "inre barnet" processer och trauma terapi. 
Nils har utvecklat en förmåga att skapa både trygga och utmanande terapeutiska möten.​

"med terapi kan vi få hjälp att lösa vi upp något som fastnat inom oss för att sedan se något nytt hända, med ökad medvetenhet kan vi välja nya beteenden och inte fastna i gamla mönster igen" 

Nils arbetar som Meditationsledare & yogalärare, Osho terapeut, par- och familjeterapeut, trauma- och affektfokuserad terapeut, Coachning och handledning.

Mer än 30 års erfarenhet av ledarskap, terapi och personligutveckling. 
5år som assistent i terapeutisk träning med världsledande terapeuter på olika Terapi och meditations center i Europa.

Arbetar med en holistisk riktning och varierande terapeutiska processer. Är utbildad i Coaching och handledande samtal. Utbildad i kroppsorienterade terapier som Yoga & meditation, Andningsterapi, Sensomotorisk kroppsterapi. Alternativa upplevelse- och utvecklingsbaserade terapier som childhood DE-conditioning terapi, Systemiska familjekonstellationer, Somatic Experiencing stress- och traumaterapi SE. Psykoterapeutisk utbildning med psykoterapi steg 1 i systemisk och narrativ familjeterapi på Ersta Sköndals högskola samt fördjupad AFT affektfokuserad psykoterapi och handledning psykosocialt arbete på SAPU.

Arbetar med ett holistiskt perspektiv och använder olika tekniker och metoder, varje situation och varje individ är unik och terapin anpassas därför till dig och att nå det mål vi satt upp för vårt samarbete. 

Riktningen i arbetet går från omedvetenhet och rädslor till kärlek och medvetenhet eller meditation.

Nils ger sessioner, workshops och kurser med fokus på relationer, trauman och allmänna livsfrågor som ofta berör relationer, ledarskap, föräldraskap och andra samlevnads frågor.
 
​boka en session eller ett samtal här nils@senterak.se
eller ring mig på 073 33 22 311

Vad står jag och mitt arbete för

"Walk as you talk" att  med egen kunskap och genuin egen personlig utveckling vägleda och inspirera till framgångsrik utveckling med terapi och meditation.

Att bidra till ett samhälle med fler medvetna, ansvarstagande och hälsosamma människor.

Föräldrar och andra som leder andra människor har det största ansvaret att arbeta med sin mevetenhet då dom direkt påverkar andras möjligheter till utveckling.
 

Alla är värda en andra chans, ingen vet vad som är rätt eller fel i ett större perspektiv.

All utveckling är cirkulär och börjar med feedback

 

Joyful life

Är det jag hoppas du skall finna i dig när du tar del av mitt arbete.

Jag strävar själv efter att leva ett ”joyfull life”, ett medvetet och glädjerikt liv bortom begränsningar och i kontakt med den livskraften och glädjen som kommer av att acceptera fullt ut den jag är som människa, och då även inkluderat att jag kan ha svårt att acceptera mig själv som jag är.